Reserve Osmosis

REVERSE OSMOSİS SİSTEM TANIMI
Reverse osmosis sistem Türkçe anlamıyla ters osmos temektir. Suyunuzun doğal hayattaki filitrasyonunun tam tersi yaşanmaktadır.Reverse osmosis sistemde çok yoğun olan su az yoğun olan gözenekli geçiş yaparken içerisindeki yoğunluğu bırakır ve saflaşır ancak doğadaki ozmoz olayı bunun tam tersidir. Az yoğunluktan su çok yoğun bir ortama geçer buna örnek vermek gerekirse yağmur suyu en büyük ozmoz olayıdır.

Yağmur oluşu iken su nötrdür ancak aşağı indiğinde çok yoğun ortamlardan geçerek yoğunlaşmış bir hal alır. İşte bu doğal ozmoz olayıdır. Su arıtma cihazlarındaki reverse osmosis system yoğun otamdan daha az yoğun ortama geçiş yapılarak suyun saflaşmasını sağlamaktadır. Bu olayın genel adı terz ozmozdur. Terz ozmoz sistemi dünyadaki en güvenilir arıtma tekniğinden biridir. İlk olarak uzay mekiklerinde astronotlar için düşünülmüş olup birden çok çeşidi bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

Deniz suyu ozmozu
Atık su Ozmozu
Kuyu Suyu Ozmozu
İçme Suyu Ozmozu
Kullanma Suyu Ozmozu
Ultra Filtrasyon Ozmozu vb…

Dünyada yaygın olarak içme suyu üretiminde terz osmoz (reverse osmosis) sistem kullanılır. Riski en az ve kesin sonuç vermesi dolayısı ile dünyadaki en yaygın kullanılan su arıtma tekniğidir. Reverse osmosis sistem genel olarak 5 aşamalı olup ancak isteğe bağlı olarak da vede sudaki yoğunlu bağlı olarak da evsel ozmozlarda 6 aşama 7 aşama kullanılabilmektedir. Yine bahsedilen nedenlerden dolayı 4 aşama yada 3 aşama da kullanılabilir. Genel olarak %99 kesin sonuç verir. Hiçbir risk taşımaz.
Reverse Osmosis Süzme Kapasitesi

Katyon İsim
Net Oranı
%
Anyon İsim
Net Oranı
%
Sodyum
94-96
Klorit
94-96
Kalsiyum
96-98
Bikarbonat
96-98
Magnezyum
96-98
Sülfit
96-98
Potasyum
94-96
Nitrat
94-96
Demir
98-99
Florid
98-99
Mangan
98-99
Silikat
98-99
Alüminyum
99
Fosfat
99
Amonyak
88-95
Bromid
88-95
Bakır
96-99
Borat
96-99
Nikel
97-99
Kromat
97-99
Stronsiyum
96-99
Siyanid
96-99
Kalsiyum/Magnezyum
96-99
Thiosülfat
96-99
Kadminyum
95-98
Ferrosiyanid
95-98
Gümüş
94-96